HELANDE CIRKELDANS

Begreppet Helande cirkeldans är känt under flera namn, t ex Heliga danser eller Dansmeditation och är en översättning av ”Sacred Dance”, eller ”Sacred Circle Dance”, som är en internationell dansrörelse. Upphovsmannen till denna rörelse var en tysk balettprofessor vid namn Bernhard Wosien, (1908-1986). Läs mer om honom under ”historik”.

Dansen fungerar som meditation i rörelse. Dansernas rörelsemönster är fyllda av symbolik, vilket gör dansen rituell och den skapar en ordlös gemenskap. Cirkeldansen har urgamla rötter och är en ”Livets dans”. Det finns danser för livets olika skiftningar; årstidernas växlingar, sorg och glädje, död och pånyttfödelse, fruktbarhet, fest och högtid. Många danser uttrycker en bön eller en lovsång till Gud. Man dansar i cirkel eller spiralform, oftast hand i hand.

Cirkeln är en universell symbol som uttrycker alltings samhörighet och enhet. I cirkeln ryms allt. Mittpunkten i cirkeln som vi brukar markera med ett ljus, en vattenskål och/eller andra symboliska föremål, står för vårt innersta centrum och för Guds närvaro i allt. I cirkeldanserna rör vi oss horisontellt, men även ofta i en vertikal riktning mellan himmel och jord. Rörelsen i cirkel är även en bild för den ”kosmiska dansen”, planeternas dans. Allt liv rör sig i cirklar och spiraler!

Var kommer danserna ifrån?

I de flesta kulturer har man dansat cirkeldanser i andliga och rituella sammanhang och i livets växlingar som jag beskrivit ovan. I många kulturer är de traditionella cirkeldanserna fortfarande levande, i andra som här i Sverige har de i stort sett försvunnit. (Förutom ringlekarna runt granen och Midsommarstången.)

I östeuropeiska länder, i Armenien, Turkiet, Grekland och på Balkan t ex, lever cirkeldanserna kvar. I den Helande cirkeldansen dansar vi sådana gamla danser från många olika kulturer, men även nyskapade danser till olika slags musik. Det finns t ex danser (förutom till den mångkulturella folkmusiken) till medeltida musik, till Taizésånger till klassisk och olika former av världsmusik. Vi är många danslärare i världen som skapar nya danser när vi möter musik och sånger som berör oss. Musiken är viktig för mig och jag tycker särskilt mycket om att dansa till sånger med meningsfulla texter. det fördjupar upplevelsen av dansen för mig.

 

Varför kallas dansen helande eller helig?

Jag tror att all dans är helande. Både kropp och själ mår bra av att röra sig rytmiskt. Människan har alltid dansat i en eller annan form. Helande och helig innehåller ordet hel; intentionen i dansen är att öppna sig för det inre rum där vi kan känna oss hela. Hand i hand i cirkeln kan vi även uppleva den helhet, enhet som binder oss samman med varandra, liksom med himmel och jord. Jag har dansat i många år och själv tycker jag att upplevelsen av denna förening med allt, blir allt starkare.

Den helande cirkeldansen fungerar som jag tidigare beskrivit, som meditation i rörelse. Meditation handlar om att fokusera på något, t ex andningen, eller ett ord så att man kan låta tankarna stillna och på det viset nå en djupare inre vila och närvaro. I dansen blir stegen, rytmen och musiken vårat fokus. Varje dans har sina givna steg, som dansas om och om igen.  När vi lärt oss stegen kan vi finna vilan i rörelsen. Men en viss koncentration krävs, börjar man tänka på annat, dansar man lätt fel. Det är ett bra sätt att bli påmind och återigen bli närvarande! Dansernas symboliska innebörd fördjupar upplevelsen. Genom dansernas olika kvalitéer är det möjligt att uppleva och uttrycka olika känslor.

Historik

Den tyske balettprofessorn Bernhard Wosien intresserade sig för dansens andliga dimension. Han menade att dans var bön och meditation i rörelse. Han hade en vision om att återskapa en andlig dansform för den ”splittrade västerländska människan”. Han såg potentialen i de gamla mångkulturella cirkeldanserna som han ansåg bar på ett symboliskt innehåll och som främjade gemenskap. Bernhard koreograferade själv många danser med en tydlig symbolik.

På 60-talet reste han tillsammans med en dansgrupp till flera länder i Europa, t ex Grekland där cirkeldans-traditionen fortfarande levde. Han samlade på danser och forskade i dansernas rötter och symbolik.

Bernhard hade kontakt med den andliga kommuniteten Findhorn Foundation i Skottland. 1976 reste han dit och lärde ut en serie danser. Danserna togs väl emot av medlemmarna på Findhorn och man började dansa dessa cirkeldanser regelbundet. Så småningom började kurser och utbildningar i Sacred dance erbjudas där och dansformen spred sig över Storbritannien, samt till andra länder.

Bernhard Wosiens dotter Maria Gabriele Wosien har fortsatt i sin fars fotspår med att forska i gamla danser, koreografera och leda utbildningar i cirkeldans. Nu är Sacred Dance vida spritt och det finns mängder av danslärare världen över, några av dem kände och samarbetade med Bernhard medan han levde.

Välkommen att dansa!

Jag är diplomerad dansledare och leder Helande cirkeldans sedan 1992, på olika platser och i olika sammanhang, främst i Östergötland, men även på andra håll i Sverige. Det kan vara kvällar, enstaka dagar, helger m.m. 
 Jag leder även "Livets danser" en dansledarutbildning på Vadstena folkhögskola, sedan 2011 och har lett flera dansresor till Barcelona. För närmare information, se under Kalendarium.

Dansledarutbildningen 2010-2011 på Vadstena folkhögskola

Livets danser, dansledarutbildning på Vadstena folkhögskola 2013

Dansresa i Barcelona mars 2015

Fortbildningskurs i Livets danser på Vadstena folkhögskola 2015

Dans i trädgården juli 2018
Dansdag med Lucie Minne vid Markuskyrkan -92