Symboler och Kreativa uttryck

Det omedvetna talar till oss med ett symbolspråk. Våra nattliga drömmar är t ex fyllda av symboler, liksom myter och sagor. När vi tillåter oss att måla spontant utan tankar och prestationer kan vi upptäcka hur bilden uttrycker något om oss själva som vi inte varit medveten om. I en ledd meditation eller visualiserings-övning skapar vi inre bilder som även de kan berätta något om oss själva.

I symbolarbete använder man sig av en mängd olika kreativa och symboliska uttrycksätt. Att inleda med avslappning och meditation är en hjälp att komma till ro och att öppna sig för den inre symbolvärlden. Det är en plats inom oss som är bortom intellektets och det rationella tänkandets begränsningar. Att möta och på olika sätt uttrycka dessa inre symboler är läkande och livgivande.

 

Mina verktyg i arbetet med symboler

  • Helande cirkeldans som uttrycker symboler i rörelse
  • Guidad meditation och visualisering
  • Spontant måleri 
  • Reflektion och delande – det är viktigt att ha möjlighet att dela våra bilder och upplevelser och reflektera över dessa med varandra.

 

Symbolon

Jag är utbildad Symbolpedagog på utbildningsinstitutet och kursgården Symbolon AB, som ägdes och drevs av Åke och Maj Högberg. Åke Högberg är leg. psykolog och leg. psykoterapeut och har arbetat med symboler och symboliska uttrycksätt i över 40 år. Han har även skrivit en rad böcker i ämnet.