ROSENMETODEN

Rosenmetoden har sitt namn efter sjukgymnasten Marion Rosen som under många år har utvecklat metoden. Marion är född 1914 och har nästan fram till sin död (19/1 2012) varit verksam som Rosenterapeut och lärare! Hon levde under många år i USA, men höll kurser och fortbildning i flera länder.

 

Vad är Rosenmetoden?

Rosenmetoden är en mjuk, inkännande och djupgående massage/beröring. En Rosenbehandling ger ökad kroppsmedvetenhet och en möjlighet för spända muskler att slappna av. När muskelspänningar släpper fördjupas andningen och man når en djup vila. När detta sker kan orsaken till spänningarna medvetandegöras. Det kan vara omedvetna undanträngda känslor och minnen som kroppen hållit tillbaka, som utvecklats till kroniska muskelspänningar. När vi tillåter oss att känna och acceptera känslorna brukar det erfaras som en befrielse. Det frigör energi och du når en djupare kontakt med dig själv.

 

”Alla dina känslor, alla dina minnen finns lagrade i kroppen”
Marion Rosen 

Så går en behandling till

En Rosenbehandling tar ungefär 55 – 60 min. Därefter får du vila kvar på bänken några minuter. Du ligger på en massagebänk, iklädd underkläderna, täckt över de områden som inte behandlas för tillfället. Först behandlas baksidan av kroppen, sedan framsidan.

Rosenterapeuten känner med varsamma, lyssnande händer på kroppen och iakttar samtidigt var kroppen ser spänd ut och om andningen är hämmad.

När terapeuten känner en spänd muskel ”möter” hon spänningen med mjuka händer och stannar där en stund för att ge muskeln möjlighet att släppa spänningen. Klienten uppmuntras att berätta vad som känns, i kroppen och själen. Terapeuten kan också ställa frågor eller tala om vad hon iakttar under behandlingen. När terapeuten frågar eller uttrycker något som berör ”en sanning”, brukar processen fördjupas.

Reaktionerna under en Rosenbehandling kan vara väldigt olika. Alla kommer inte i kontakt med djupa känslor. En Rosenbehandling kan upplevas som en lugn, skön avslappnande och vilsam stund. För vissa kan det vara en djup och känslosam upplevelse, som leder till nya insikter och ibland genomgripande förändringar.

 

Vilken utbildning har en Rosenterapeut?

En Rosenterapeut har ca 4 års utbildning på Axelssons gymnastiska institut i Stockholm, (inkl. praktikår) och är tränad för att kunna vara närvarande med klienten i dennes reaktioner, känslor, minnen och upplevelser. Kurser i anatomi och fysiologi ingår också.

 

Marion Rosen – Kort historik

Marion Rosen var judinna och född i Tyskland. Under sin ungdomstid i Tyskland gick hon i lära hos framstående personer (t ex en lärljunge och kollega till CG Jung) som använde massage, andningsövningar och avspänning i samband med psykoanalys.

Under kriget flydde Marion till Sverige. Här utbildade hon sig till sjukgymnast. Som 24-åring kom hon till San Fransisco och bosatte sig i Berkley. Där arbetade hon under 50 år som sjukgymnast och genom de erfarenheter hon gjorde, utvecklade hon Rosenmetoden.

1982 höll Marion Rosen sin första kurs i Rosenmetoden i Sverige.
Marion avled 19 januari 2012, 97 år gammal.

 

 


 

Jag är certifierad Rosenterapeut sedan 1990 och  utbildad massör sedan 1981. 

Jag är utbildad i Rosenmetoden och massage på Axelssons gymnastiska institut i Stockholm. 

"Kroppen är spegeln som visar hur du mår inuti" - Marion Rosen

 

Vem är Rosenmetoden lämpad för?

 

Den är lämpad för alla med:

  • Muskelspänningar och värk
  • Stress och oro
  • Huvudvärk
  • Kronisk trötthet

 

Och för alla som:

  • Söker avslappning
  • söker ökad kropps och självkännedom
  • vill öppna sig för nya insikter och möjligheter