Mindfulness - Medveten närvaro

Mindfulness har som begrepp sin grund i Buddistisk meditation; Vipassanameditation och Za zen.

Syftet är att öva sig i att vara uppmärksam och medvetet närvarande i nuet. Att leva närvarande i nuet reducerar stress och hjälper oss att agera medvetet istället för att reagera på oönskade sätt. Medveten närvaro bidrar till självkännedom och ökad livskvalitet.

 

Vi övar medveten närvaro genom  sittande meditation och gångmeditation,  bodyscanning, samt andra närvaroövningar. Meditationen är grunden i Mindfulnessträningen. Vi talar också om Mindfulness som förhållningssätt i livet.

 

Jag är utbildad instruktör i Mindfulnessträning av Andries J. Kroese.